Vannlekkasje ved Lahelldammen

Vi har utført reparasjon av vannlekkasje i Fv. 3 Grimsrudveien ved Lahelldammen for VIVA IKS.