Vannlekkasje i FV. 23 Nøsteveien

Hastejobb med vannlekkasje i FV. 23 Nøsteveien for VIVA IKS. Lier Graving og Transport var kjapt på plass for å grave frem lekkasjen.