Reparasjon av vannlekkasje

Lier Graving og Transport utførte i uke 45 reparasjon av vannlekkasje i Fv. 23 Nøsteveien for VIVA IKS.