Reparasjon av vannlekkasje for VIVA

Stor vannlekkasje i Fv. 285 Ringeriksveien ved Liungbanen i Lier Kommune. Jobben ble utført 27/11 for VIVA IKS.