Tjenester

Lier Graving og Transport utfører de fleste jobber innen grunnarbeider, VA anlegg og transport av masser og anleggsmaskiner. Vi utfører jobber for statlige- og kommunale virksomheter, lokale og nasjonale bedrifter og private byggherrer. Vi leverer avtalt jobb til avtalt tid og pris.

Grunnarbeider
Grunnarbeider for tilbygg eller nybygg.
Drenering
Drenering av boliger og næringsbygg
Sprenging
Spregning utendørs og innendørs
Pigging
Pigging av stein og fjell
Transport
Transport av masse eller maskiner/utstyr
Natursteinsmur
Anlegning av natursteinsmur
VA
Utfører alt av arbeider på vann og avløp
Veibygging
Bygging eller rehablitering av vei
Vinterdrift
Brøyting, strøing, feiing og bortkjøring av snø.
Utleie
Utleie av anleggsmaskiner

Ta kontakt med oss for en befaring av ditt prosjekt.